پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات - 59 اسلاید

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات - 59 اسلاید

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات - 59 اسلاید

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيواناتدر طول تاریخ بشر به اشکال مختلف با انواع حیوانات ارتباط داشته است.                                                                                 .
این وابستگی در استفاده از حیوانات ، به عنوان وسیله کار،حمل ونقل،منبع غذایی و
یار ومونس تجلی مي يابد  .
در این رابطه انواع بی شمار حیوانات منشا بسیاری از بیماری ها ی منتقله با راه های مختلف ازجمله تماس مستقیم یا آلودگی آب و مواد غذایی به انسان بوده اند
;

تعريف بیماری های زئونوز:

بيماري يا عفونتي كه به طور طبيعي ، بصورت مشترك بين انسان و حيوانات ديده مي شود.

زئونوزها گروهي پيچيده از بيماري ها هستند كه بوسيله دسته اي از ميكرو ارگانيسم ها ايجاد مي شوند كه به صورت معمولي در حيوانات وجود داشته و داراي قدرت انتقال به انسان هستند .

راه های انتقال بیماری های مشترک انسان و حیوان به طور کلی:

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات

دسته:

پاورپوینت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات - 59 اسلاید

خرید آنلاین